خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

گروه روان درمانگران فردی

تشخیص مشکلات بالینی و رواندرمانی فردی با رویکردهای سیستمی _ تحلیلی PTC و C.B.T ، E.F.T، ISTPD

مشاوران

dr_pourhossein
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_saboornejad
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
hosein-golrokhi
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_asayesh
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
payvastegar
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_nikfarjam
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
abbas-bagheri
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_fadakar
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_kazemian
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_soodeh_davaei
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
bashireslamian
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
shams
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
baher
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_samarisafa
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mahdi_shams-1
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mahdi_shams-2
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
masoumeh-bazl
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
ehsan-turkman
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
rahimian
گروه روان درمانگران فردی
tabasi
گروه روان درمانگران فردی
pourazim
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
sadeghi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
zahedi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
khodakarami
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
mousavi-rad
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)