خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978
shams
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)

دریافت نوبت

دریافت نوبت از این مشاور صرفا با تماس تلفنی امکان پذیر می باشد!