خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

گروه مشاورین کودک

مهارت آموزی مهارت های زندگی کودکان ، تشخیص ناهنجاری های دوران کودکی و مداخلات روان شناختی با تکنیک های بازی درمانی و اصلاح روابط والد-کودک.

مشاوران

arjmand
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_mohseni
گروه مشاورین کودک
golpasha
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mesgarian
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
najafi
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
qanawati
گروه مشاورین کودک
sadeghi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
zahedi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
tehrani
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)