خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)

مشاوره فردی با نوجوان، مشاوره با خانواده نوجوان، برگزاری کارگاه های مهارتی دوران نوجوانی. 
هدایت تحصیلی- شغلی: مشاوره تحصیلی از ابتدایی تا متوسطه دو و کنکور  و مشاوره شغلی

مشاوران

arjmand
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_soodeh_davaei
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
bashireslamian
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_zaghian
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
shams
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
asadpour
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
golpasha
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
dr_samarisafa
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mahdi_shams-1
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mahdi_shams-2
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
ehsan-turkman
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mesgarian
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
najafi
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
sadeghi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
zahedi
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
tehrani
گروه مشاورین کودک
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
mousavi-rad
گروه روان درمانگران فردی
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)
borujerdi
گروه مشاورین نوجوان( هدایت تحصیلی- شغلی)