خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

گروه مشاورین پیش از ازدواج

بررسی وضعیت سلامت و آمادگی برای ازدواج و نیز میزان تناسب شخصیتی مراجعین جهت ازدواج با ابزارهای تشخیص بالینی و شخصیت

مشاوران

dr_saboornejad
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
hosein-golrokhi
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_asayesh
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی
dr_fadakar
گروه مشاورین پیش از ازدواج
گروه خانواده و زوج درمانی
گروه روان درمانگران فردی