خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، ساختمان شماره ۳ میرداماد، پلاک ۳، واحد۱۴ 021-26411978

دستور دادن به نوجوان

دستور دادن به نوجوانان اغلب موجب آزردگی و مقاومت می شود.

با توصیف مشکل نوجوانمان را تشویق کنیم در یافتن راه حل همکاری کند.ما وقتی عصبانی هستیم گاهی با کلمات به نوجوانمان طعنه و زخم زبان می زنیم که این موجب حمله متقابل می شود.

بهتر است احساسات خود را توصیف کنیم:

دخترم من ناراحتم انتظار داشتم وقتی به خانه بیایم همه وسایل را مرتب در کمد قرار دادی و با یک اتاق منظم روبرو می شدم.

مطمئن باشید او بدون مقاومت سریع اقدام خواهد کرد و وظیفه خود را انجام خواهد داد.